Nyhet om EGA Exakt Tävlingshcp

.   EGA Exakt Tävlingshandicap (ETH) ändras så att spelare måste registrera fyra ronder innevarande år för att erhålla ETH.

o      För samtliga spelare gäller att de måste registrera fyra HCP-ronder innevarande   år för att erhålla ETH.
Detta görs för att spelaren ska erhålla ETH innevarande år men också behålla ETH nästkommande år.

o     Spelare i HCP-grupp 1 har möjlighet att registrera upp till fyra föranmälda HCP-grundande sällskapsronder (inmatningen måste göras av GIT-   administratör).
När spelaren i HCP-grupp 1 väl erhåller ETH så kan han inte längre registrera sällskapsronder