Nu förbereder vi lottningen

Parklasserna är i det närmaste fulltecknade och även singelklasserna fylls på varje dag. Vi kan därför påbörja förberedelserna för lottningen och vi lägger nu in alla spelare i SGF:s datasystem GIT.

Vi kommer under de närmaste månaderna att uppdatera vad som händer med vårt nyhetsbrev.