Vi har nu konstaterat att det är en del som inte har EGA Exakt Tävlingshcp och nu är det bråttom för dessa personer att skaffa sig den behörigheten. Det gäller att före den 30 maj 2016 registrera tre sällskapsronder eller tävlingar, vilket är SGF:s krav på EGA Exakt Tävlingshcp.
Saknar du EGA Exakt Tävlingshcp så kommer du inte att få något resultat i tävlingen.
Du som inte uppfyller kravet på EGA Exakt Tävlingshcp den 30 maj när vi fastställer lottningen kommer att ersättas av spelare med Tävlingshcp.

Tre registrerade rundor är det som behövs före 30 maj!