• Nu tar vi emot nya anmälningar för 2021!

Ett stort tack till Dig som tror på FEMDAGARSGOLF i framtiden !

Det var ett tungt besked som vi för någon månad sedan var tvingade att lämna,
att FEMDAGARSGOLF 2020 måste ställas in på grund av Covid-19 och de
restriktioner som utfärdades av förbund, regering och myndigheter.
Vi kunde inte själva styra över situationen utan vi fick lyda direktiv uppifrån.

Nu ser vi framåt!

Tack vare att Du flyttar över din anmälan från 2020 till 2021 så kan vi ro
det här i land med spel 5-9 juli 2021. Du är garanterad din plats 2021.
Du är anmäld och har betalt startavgiften för 2021.
I vissa klasser har vi nästan fullt för 2021 redan nu.
I Parklassen har vi bara någon enstaka plats kvar.

Du som inte är anmäld 2021 kan göra det här på vår webbsida.
Anmälan är öppen nu!

Välkommen till Femdagarsgolf i Värmland 2021!

VÅRA PARTNERS