• NYHET! Vi utökar nu parklassen till två grupper 2021.

    100 par i varje grupp. Spelschemat för 2021 är uppdaterat.

Ett stort tack till Dig som tror på FEMDAGARSGOLF i framtiden !

FEMDAGARSGOLF 2020 tvingades ställas in på grund av Covid-19 och de restriktioner som utfärdades av förbund, regering och myndigheter. Vi kunde inte själva styra över situationen utan vi fick lyda direktiv uppifrån.

Nu ser vi framåt!

Tack vare att Du flyttar över din anmälan från 2020 till 2021 så kan vi ro det här i land med spel 5-9 juli 2021. Du är garanterad din plats 2021. Du är anmäld och har betalt startavgiften för 2021. I vissa klasser har vi nästan fullt för 2021 redan nu. I Parklassen har vi fulltecknat men vi har upprättat en reservlista varifrån vi fyller på med spelare vid ev. avhopp.

Du som inte är anmäld 2021 kan göra det här på vår webbsida.

Anmälningsläget den 3 maj 2021 :

A-klass:                                          16 platser lediga
B-klass:                                            1 plats ledig
C-klass:                                         22 lediga platser
Parklassen mixed foursome :       9 lediga platser (fördelat på 2 grupper)

Välkommen till Femdagarsgolf i Värmland 2021!

VÅRA PARTNERS