Vi återkommer med information om anmälan till banketten.