Från och med den 25 maj 2018 gäller en ny dataskyddslagstiftning (GDPR, General Data Protection Regulation) i Sverige och resten av EU. Lagstiftningen ersätter personuppgiftslagen och är till för att skydda enskildas personliga integritet

De personuppgifter du lämnar till oss behöver vi för att utföra vår tävlingsverksamhet. Vi hanterar dina uppgifter med stöd av gällande dataskyddslagstiftning och den rättsliga grunden är uppgift av allmänt intresse.

Vi har kvar dina uppgifter den tid som behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter.