FEMDAGARSGOLF:s Ungdoms- och Juniorstipendium 2019

Femdagarsgolfs stipendium är avsett att premiera och uppmuntra två framgångsrika ungdomar inom golfsporten i Billeruds GK, Bryngfjordens GK, Hammarö GK, Karlstad GK, och Kils GK.

Stipendiet delas ut till en tjej och en kille – medlemmar i någon av Femdagarsklubbarna anslutna till Svenska Golfförbundet.

 Nämnd för utdelande av Idrottsstipendiet

Stipendiet delas ut av en stipendienämnd med tillhörande expertis inom Femdagarsgolf.

Stipendiets storlek

Den totala summan för stipendierna uppgår till  diplom och 5.000 kronor vardera .

Stipendiets ändamål

Ungdomsstipendiet är avsett för aktiva ungdomar max 21 år som uppvisar goda prestationer och framgång inom idrotten. Stipendiaten ska dessutom ha verkat utifrån idrottens värdegrund med träningsflit och gott kamratskap.

Ansökan skall vidimeras av den sökandes hemmaklubb.

 Utdelning

Ungdomsstipendiet delas ut på Femdagarsgolfs bankett den 5 juli 2019

Ansökan skall vara info@femdagarsgolf.se tillhanda senast den 1 juni 2019.

stipendiater-2016

Stipendiater
2016 (Zandra Nilsson och Daniel Unger, Karlstad GK)

stipendiater 2017

2017 (Filippa Möörk och Samuel Murray, Karlstad GK)

            

2018 Filippa Görlin (Arvika GK) och Hugo Sandberg (Hammarö GK)