Tävlingen spelas enligt Regler för golfspel, Spel- och Tävlingshandboken, VGDF:s  regelkort och klubbarnas lokala regler.

Åldersgräns: Spelare skall vara födda 2005 eller tidigare.

När det gäller upplysningar om tävlingen hänvisas du till tel: 070-346 47 66
Max antal: 135 spelare per klass i singelspel och 150 par i parklassen.

Alla spelare spelar alla banor

I det nya konceptet från och med 2021 så får alla spelare spela alla fem banorna (Arvika, Billerud, Bryngfjorden, Hammarö och Karlstad) och det sämsta resultatet dag 1-4 räknas bort. Dag 5 fortsätter spelet med seedade startfält och ledarbollar. Totalresultatet beräknas enligt Order-of-Merit och hcp i singelklasserna justeras efter varje rond.

Avgörande vid lika resultat:

  1. Spelhandicapmetoden
  2. Matematiska metoden
  3. Lottning

Tee: Herrar gul tee eller motsvarande (har du fyllt 75 år, då har du rätt att välja röd tee men detta ska anmälas i samband med tävlingsanmälan) damer spelar från röd tee.

FEMDAGARSGOLF™ spelas i fyra klasser, med tre olika spelformer, som enklast sammanfattas så här:

Slagtävling
I en slagtävling måste man håla ut på varje hål. (Klass A)

Slaggolf
Slaggolf är en form av slagspel.
Maximalt antal slag på ett par-3 hål är åtta slag. På ett par 4, nio slag och på ett par 5, tio slag. (Klass B och C)

Mixed foursome
I Mixed foursome spelar en herre och en dam på samma boll och slår vartannat slag på denna och spelar växelvis från utslagsplatserna (slaggolf).

Angående Din aktuella hcp
Du spelar i den klass där Du var anmäld 2020  Skulle du vilja ändra klasstillhörighet så skall du skyndsamt meddela detta till info@femdagarsgolf.se
Ny anmälda spelar i den klass som gäller för ditt hcp idag.

Lokal regel för Femdagarsgolf:
Avståndsmätare som enbart mäter avstånd är tillåten.

Hundförbud råder under tävlingen

Anmälan är bindande.
Anmälningsavgift minus 500 kronor återbetalas efter 1 maj 2020 och endast mot uppvisande av läkarintyg.
Om tävlingarna måste ställas in p.g.a. omständigheter som inte arrangören råder över –
Force majeure – återbetalas bara en del av startavgiften. Vid helt inställda tävlingar – Force majeure – återbetalas 200 kr/dag i singelklass och 250 kr/dag i Parklass. Detta gäller dock endast om tävlingarna inte kan arrangeras och måste ställas in helt!.