Tävlingen spelas enligt Regler för golfspel 2019, Spel- och Tävlingshandboken 2019,  SGF:s regelkort 2019 och klubbarnas lokala regler.

http://www.golf.se/globalassets/regler-och-handicap/sgfs-regelkort-2019.pdf

Åldersgräns: Spelare skall vara född senast 2004

När det gäller upplysningar om tävlingen hänvisas du till tel: 070-346 47 66
Max antal: 150 spelare per klass i singelspel – i parklassen 150 par.

Alla spelare spelar alla banor

I det nya konceptet som gäller från och med 2019 så spelar alla spelare alla fem banorna (Billerud, Bryngfjorden, Hammarö, Karlstad och Kil) och det sämsta resultatet räknas bort. Men för att få räkna bort det sämsta resultatet måste du ha spelat alla fem banorna.
Totalresultatet beräknas enl. Order-of-Merit och hcp i singelklasserna justeras efter varje rond.

Avgörande vid lika resultat:

  1. Spelhandicapmetoden
  2. Matematiska metoden
  3. Lottning

Tee: Herrar gul tee el. motsvarande (eller om du har fyllt 75 år, då har du rätt att välja röd tee men skall anmälas i samband med anmälan) , damer röd tee.

FEMDAGARSGOLF™ spelas i fyra klasser, med tre olika spelformer, som enklast
sammanfattas så här:

Slagtävling
I en slagtävling måste man håla ut på varje hål. (Klass A)

Slaggolf
Slaggolf är en form av slagspel.
Maximalt antal slag på ett par-3 hål är åtta slag. På ett par 4, nio slag och på ett par 5, tio slag. (Klass B och C)

Mixed foursome
I Mixed foursome spelar en herre och en dam på samma boll och slår vartannat slag på denna och spelar växelvis från utslagsplatserna.

Angående Din aktuella hcp
Du spelar i den klass där Du är anmäld. Skulle din hcp ha ändrats mellan anmälan och tävling så spelar du tävlingen på din aktuella hcp dock inte högre än högsta hcp i aktuell klass.

Lokal regel för Femdagarsgolf:
Avståndsmätare som enbart mäter avstånd är tillåten.

Hundförbud råder under tävlingen

Anmälningsavgift minus 500 kronor återbetalas efter anmälningstidens slut – 1 maj – endast mot uppvisande av läkarintyg.