Tävlingen spelas enligt Regler för golfspel, Spel- och Tävlingshandboken, VGDF:s  regelkort och klubbarnas lokala regler.

Åldersgräns: Spelare skall vara födda 2007 eller tidigare.

När det gäller upplysningar om tävlingen hänvisas du till tel: 070-346 47 66
Max antal: 135 spelare per klass i singelspel och 90 par i resp. parklass.

I det nya konceptet från och med 2021 så får alla spelare spela alla fem banorna (Arvika, Billerud, Karlstad, Kil och Sunne) och det sämsta resultatet dag 1-4 räknas bort. Dag 5 fortsätter spelet med seedade startfält och ledarbollar. Totalresultatet beräknas enligt Order-of-Merit och hcp i singelklasserna justeras efter varje rond.

Avgörande vid lika resultat:

  1. Handicapmetoden
  2. Matematiska metoden
  3. Lottning

Tee: Herrar spelar från gul tee eller motsvarande.
I B- och C-klass kan herrar över 75 år välja ett tee längre fram. Det gäller också i Par-klasserna, skall anmälas i samband med tävlingsanmälan och gäller hela veckan. Damer spelar från röd tee. Damer över 75 år kan välja orange tee.

FEMDAGARSGOLF™ spelas i fyra klasser, med tre olika spelformer, som enklast sammanfattas så här:

Slagtävling
I en slagtävling måste man håla ut på varje hål. (Klass A)

Slaggolf
Slaggolf är en form av slagspel.
Maximalt antal slag på ett par-3 hål är åtta slag. På ett par 4, nio slag och på ett par 5, tio slag. (Klass B och C)

Mixed foursome
I Mixed foursome spelar en herre och en dam på samma boll och slår vartannat slag på denna och spelar växelvis från utslagsplatserna (slaggolf).

Angående Din aktuella hcp
Du spelar i den klass där Du är anmäld 2021/22.  Skulle du vilja ändra klasstillhörighet så skall du skyndsamt meddela detta till info@femdagarsgolf.se

Lokal regel för Femdagarsgolf:
Avståndsmätare  är tillåten.

Hundförbud råder under tävlingen

Anmälan är bindande.
Anmälningsavgift (minus de 500 kronor som du betalade i samband med anmälan) återbetalas efter 31 mars 2022 och endast mot uppvisande av läkarintyg.
Om tävlingarna måste ställas in p.g.a. omständigheter som inte arrangören råder över -Force majeure – återbetalas bara en del av startavgiften.
Vid helt inställda tävlingar – Force majeure – återbetalas 200 kr/dag i singelklass och 250 kr/dag i Parklass. Detta gäller dock endast om tävlingarna inte kan arrangeras och måste ställas in helt!.